Organizatorami konkursu są:
- Fundacja Teatrikon
- Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, Filia Muzeum Lubelskiego w Lublinie
- Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

Partnerem konkursu „RE:cytujemy Czechowicza” realizowanego w ramach projektu Grarantanna Domowa jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Lublin oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty.