Dla szkół

W ramach projektu w 10 szkołach w Lublinie odbędą się: otwarte spotkania dotyczące lubelskiej kultury, warsztaty edukacji pozaformalnej i lekcje pokazowe z zastosowaniem metod edukacji pozaformalnej.

Podczas pierwszego spotkania młodzież dowie się gdzie szukać informacji o wydarzeniach kulturalnych, pozna najważniejsze miejskie instytucje kultury jak również organizowane przez nich projekty.  Szczególny nacisk położymy na organizacje i instytucje które swoją ofertę kierują do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Drugi warsztat przybliży uczestnikom zagadnienie edukacji pozaformalnej, zwróci uwagę młodzieży na świadome kształtowanie swoich doświadczeń i udowodni jak wiele umiejętności i wiedzy zdobywają codziennie nawet poza murami szkoły.

Trzeci warsztat pokaże zarówno uczniom jak i nauczycielom jak codzienna lekcja może być ciekawsza i bardziej efektywna przy zastosowaniu metod aktywizujących uczniów.