Zwierciadła

 

 

Z  W  I  E  R  C  I  A  D  Ł  A         T  O         Z  J  A  W  I  S  K  O

“Zwierciadła” to wyjątkowe w swej formie spotkania teatralne adresowane do młodzieży licealnej. Ich unikalność polega na tym, że festiwal stanowi integralną część życia licealistów - nie jest to kolejny przegląd, na którym uczniowie grają głównie dla jury konkursowego i całą swoją energię przeznaczają na skupienie się na rywalizacji. Zwierciadła zostały stworzone przez licealistów dla licealistów, stąd też zmaganiom festiwalowym towarzyszy przyjazna atmosfera i szczere emocje.

Z  W  I  E  R  C  I  A  D  Ł  A         T  O         A  U  T  E  N  T  Y  C  Z  N  O  Ś  Ć

Młodzież występująca na naszym festiwalu przygotowuje spektakle o tematyce aktualnej, często poruszającej problemy, z jakimi dziś borykają się młodzi. Przedstawienia prezentowane później osobom w tym samym wieku są poddawane prawdopodobnie najtrudniejszemu sprawdzianowi - ocenie rówieśników. Podczas Zwierciadeł na sali można zaobserwować wzruszenie, jak i rozbawienie, publiczność skupioną na wątkach najciekawszych spektakli, ale także znudzoną oglądaniem płytkich czy mało autentycznych przedstawień. Zarówno młodzież występująca na Spotkaniach, uczniowie szkoły, w której są one organizowane, jak i publiczność odwiedzająca festiwal, żywo reaguje na wszystko to, co dzieje się na scenie. Zwierciadła pozwalają dostrzec w teatrze prawdziwą przyjemność obcowania ze sztuką, sprawiają, że wiele osób “zaraża się” pasją teatralną. W erze kultury “fast foodów” i zaabsorbowania młodzieży telewizją i Internetem, taki festiwal daje możliwość aktywnego odejścia od tych schematów i odnalezienia realnej satysfakcji z żywego doświadczania teatru.

Z  W  I  E  R  C  I  A  D  Ł  A         T  O         Ś  W  I  Ę  T  O        S  Z  K  O  Ł  Y

Istnieje wiele młodzieżowych festiwali teatralnych organizowanych w domach kultury czy centrach kulturalnych. Zwierciadła swoją wyjątkowość zawdzięczają temu, że odbywają się wewnątrz szkoły. Na czas trwania wydarzenia sala gimnastyczna przeistacza się w salę teatralną z prawdziwego zdarzenia-instalowane są kotary, oświetlenie oraz nagłośnienie. Dzięki umiejscowieniu wydarzenia w szkole, młodzież biorąca udział w przeglądzie czuje się swobodnie i nie odczuwa tak wielkiej tremy czy stresu rywalizacji. Zwierciadła angażują również niemalże całą społeczność uczniowską. W ich trakcie można odczuć niemalże magiczny klimat - uczniowie śledzą program festiwalu, uczestniczą aktywnie w jego przygotowaniach i stanowią wymagającą publiczność. Wszystko to składa się na niezwykłą atmosferę tego wydarzenia, a wielu gości odwiedzających Spotkania Teatralne - reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, animatorzy kultury - podkreśla, że to właśnie ta atmosfera sprawia, że Zwierciadła są zjawiskiem unikalnym wśród młodzieżowych imprez teatralnych.

Z  W  I  E  R  C  I  A  D  Ł  A         T  O         N  A  U  K  A

W proces przygotowania festiwalu od samego początku zaangażowani są uczniowie szkoły. Wspólnie z nauczycielami oraz konsultantami z Fundacji Teatrikon, przez kilka miesięcy pracują oni nad organizacją Zwierciadeł. Na zasadach edukacji nieformalnej zdobywają oni doświadczenie pracy w grupie i koordynacji projektu, które później okazuje się niezwykle przydatne w dorosłym życiu. Poprzez twórczość, edukację i animację wspieramy młodych ludzi w świadomym rozwoju i podejmowaniu wyzwań. Chcemy aby młodzi ludzie byli w stanie odpowiadać na wyzwania jutra, dlatego przy realizacji Zwierciadeł zachęcamy młodzież do jak najbardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, nie ograniczając się jedynie do organizacji samego festiwalu, ale dbając o holistyczny rozwój naszych podopiecznych.

Poza tym staramy się przybliżać młodzieży tematykę teatralną organizując warsztaty oraz spotkania z ciekawymi osobowościami świata teatru, aktorami, reżyserami.

 

Zwierciadła mają charakter:
- konkursu - poszczególne grupy współzawodniczą ze sobą, podlegają ocenie i uzyskują miejsca w klasyfikacji;
- integracji - uczniowie z grup teatralnych poznają się i integrują w czasie wspólnych spotkań i warsztatów teatralnych;
- nauki - aktorzy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zarówno poprzez własne przygotowania do występu, jak i naukę na warsztatach.

 

Program może obejmować:
- występy konkursowe
- warsztaty teatralne
- występy pozaszkolnych grup teatralnych
- spotkanie uczestników i uczniów z gościem specjalnym
- zajęcia integracyjne
- wydarzenia towarzyszące - koncerty, debaty, wystawy, działania w klubie festiwalowym, etc.