Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic

Czy przechodzisz czasem przez tę część Lublina, która jest już zapomniana? Dawne uliczki oraz zniszczone budynki są pełne uroku, oddziałując na nas czymś więcej niż tylko wizualnie. Odbieramy te miejsca wszystkimi zmysłami: zapachem starych kamieni, szumem deptanych liści, miękkością porosłych mchem kamieni. Jak te doświadczenia na nas wpływają? Czy mogą być inspiracją dla twórczości?

Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic to artystyczno-edukacyjny projekt Fundacji TEAM Teatrikon, skierowany do uczniów 5 szkół podstawowych oraz 5 szkół ponadgimanzjalnych w Lublinie.   Projekt dotyczy budowania oraz utrwalania świadomości społecznej o historyczno-kulturowym dziedzictwie miasta, z wyszczególnieniem obszarów mało znanych, które nie mają swojego miejsca na szlakach turystycznych miasta. Szereg przedsięwzięć zaplanowanych w ramach projektu, skoncentrowany został na obiektach już nieistniejących oraz tych, które mimo zachowania swej formy materialnej, pozbawione zostały pierwotnej funkcji. Będą to: zabudowania przy ul. Wolskiej (dawna fabryka maszyn rolnicznych i odlewnia żelaza) oraz Drożdżownia a także Garbarnia Domańskich. Przypomnimy także o Browarze Vetterów.

Projekt składa się z cyklu trzech warsztatów, przeprowadzonych osobno dla każdej ze szkół, uczestniczącej w projekcie:

 

WARSZTAT I. TAJEMNICA MIEJSCA

Podczas spaceru zmysłowego odbyły się warsztaty "Tajemnica miejsca", dotyczące wyżej wymienionych, zapomnianych przez turystów przestrzeni miasta. Pragniemy zwrócić uwagę na wielozmysłowe oddziaływanie takich miejsc na odbiorcę. Uczestnicy spaceru mogli nie tylko lepiej poznać swoje miasto, lecz również świadomie odbierać nowe miejsca przestrzeni nie tylko za pomocą wzroku, lecz także dotyku czy zapachu.

 

WARSZTAT II. TAJEMNICA ZMYSŁÓW

Drugim warsztatem, "Tajemnica zmysłów", ściśle powiązanym ze spacerem, było tworzenie przez uczniów prac plastycznych, inspirowanych wrażeniami, odbieranymi w trakcie przemierzania miasta. Był to niepowtarzalny i oryginalny zapis pamięci o zapomnianych miejscach Lublina.

Warsztat ten odbył się w szkołach.

 

WARSZTAT III. TAJEMNICA TECHNOLOGII

Trzecie zajęcia, "Tajemnica technologii", polegały na obróbce komputerowej wykonanych wcześniej prac. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat tajników komputerowego przerabiania prac. W warsztatach zostały wykorzystane darmowe programy graficzne.

Warsztat ten również w szkołach, biorących udział w projekcie.

 

Wszystkie warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonych prowadzących.

Terminy wszystkich zajęć warsztatowych: 16. września - 31. października 2014 r.

 

Uczestnikami projektu są następujące Szkoły:

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Projekt zwieńczy wystawa prac, stworzonych przez uczestników a także wydanie dwóch przewodników po miejscach spaceru. Pierwszy z nich zostanie opublikowany w formie bajki w wersji drukowanej. Drugi przewodnik z pracami licealistów oraz uczniów szkół podstawowych, zostanie wydany w wersji cyfrowej.
Termin wydania publikacji: 7. grudnia 2014 r.
Czas trwania wystawy: 8. – 12. grudnia 2014 r.

Czas trwania całości projektu: 1. sierpnia – 31. grudnia 2014 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt Zapach, kolor, smak – zmysły na tropie miejskich tajemnic, realizowany jest w ramach programu Fundacji Orange.

 

Partnerem projektu jest Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN