07
Mar

Wystawa projektu Tworzywo Żywe

Tuż przed świętami otworzyliśmy dwie wystawy z naszymi instalacjami. Odbyły się one w ZS Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida oraz ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego. Nasi rówieśnicy eksplorowali przestrzeń pokoju RGB - praca polegała na umieszczeniu w zamkniętej przestrzeni arkuszy białego papieru, podświetlanych kolejno na kolory RGB. Użytkownicy byli zaproszeni do zabawy procesem twórczym. Mogli oni malować ściany pomieszczenia farbami fluorescencyjnymi i sprawdzać jak reagują na zmianę oświetlenia w pomieszczeniu. Podkład muzyczny towarzyszący malowaniu był próbą wprowadzenia użytkowników instalacji w różnorodne uczucia: radości, smutku, gniewu i strachu. Autorami pracy są: Piotr Apostel, Karolina Ciężak, Julia Konefał, Agata Samborska.

Kolejnym projektem był TeleManekin – instalacja, która polegała na umieszczeniu dwóch manekinów, w dwóch odrębnych przestrzeniach użytkowanych przez dużą ilość ludzi (ZS Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida oraz ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego).  Funkcja manekinów polegała na komunikacji międzyludzkiej, działały jako łącze miedzy rozmówcami. Kiedy rozmówca1 usiadł obok manekina1 i zaczął do niego mówić, wtedy manekin2 odbierał sygnał dźwiękowy. Osoba siedząca obok manekina2 słysząc głos rozmówcy1 mogła z nim rozmawiać za pośrednictwem manekinów, w których umieszczone były przekaźniki dźwięku (telefony).

Autorami pracy są: Kaddia Ba, Grzegorz Szczepański, Kinga Wośko.

Zastanawialiście się kiedyś czy można zobaczyć muzykę? To było celem instalacji Widzialna Muzyka, zwrócić uwagę na cymatykę – naukę o kształcie fal akustycznych. W gipsowym filarze zostały umieszczone dwa wejścia, mikrofon i jack, które przechodzą przez procesor do wzmacniacza audio i głośnika z filtrem, na który wylaliśmy ciecz nienewtonowska. Płyn jest wprawiany w drgania za pomocą mikrofonu lub generatora fal akustycznych.

Autorami tej pracy są: Aleksandra Błaszczak, Mateusz Gontarz, Katarzyna Łaba, Wojciech Olech, Sebastian Rudnik.

Zaprezentowana została również instalacja Skrzecząca skrzynka, która polegała na wykorzystaniu czujników odległości i procesora, który przetwarzał odległość ręki lub obiektu od czujnika umieszczonego na konstrukcji i w rezultacie generował dźwięk podawany na głośnik.

Autorem pracy jest: Wojciech Olech.