07
Mar

Projekty

Czy można zobaczyć muzykę?

Co można zrobić, żeby ludzie nie patrzyli na siebie przez pryzmat swojej fizyczności?

Jak bawić się procesem twórczym?

Jak wyczulić ludzi na otaczające nas zewsząd technologie?

Z tych pytań wyrosły pomysły, na budowane przez nas instalacje. Efekty będziecie mogli zobaczyć na wystawach w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida i Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie.