30
Wrz

IDEA

"Tworzywo żywe" narodziło się z idei łączenia. Łączenia dziedzin, a dzięki temu, także ludzi o różnych kompetencjach, w celu wzajemnego pobudzania się do kreatywności. W tym przypadku, zaaranżujemy przestrzeń do współpracy młodych artystów z młodymi inżynierami – czyli adeptów szkół plastycznych i technicznych. Chcemy zaszczepić w nich otwartość na eksperymentowanie wynikające z połączenia sztuki i technologii interaktywnych. 

Projekt, składa się na cykl warsztatów elektronicznych i artystycznych oraz zajęcia medialbowe, podczas których uczestnicy obu cykli będą pracować wspólnie nad projektami instalacji artystycznych o interaktywnym charakterze. Ostatnim etapem "Tworzywa", będzie zorganizowanie wystawy prac uczestników. 

W projekcie odnajdą się uczniowie o zainteresowaniach elektronicznych, programistycznych, konstrukcyjnych, a także artystycznych w szczególności dotyczących sztuki mediów.

 

Grupa elektroniczna:

- zdobędzie podstawową wiedzę o interaktywnej sztuce elektronicznej
- pozna mikrokontrolery, ich zastosowanie i możliwe do wykorzystania narzędzia
- pozna oprogramowanie i narzędzia konieczne do programowania mikrokontrolerów
- pozna obsługę i konfigurację rejestrów wejściowych i wyjściowych
- pozna sterowanie silnikami i innymi elementami wykonawczymi
- odbędzie zajęcia konstrukcyjne i programistyczne
- zaprojektuje i wykona instalację interaktywną wspólnie z wybranymi osobami z grupy artystycznej

Grupa artystyczna:

- zdobędzie wiedzę o interaktywnej sztuce elektronicznej
- pozna mikrokontrolery, ich zastosowanie i możliwe do wykorzystania narzędzia
- pozna narzędzia wykorzystywane przy budowach układów interaktywnych
- obędzie zajęcia koncepcyjne i projektowe
- zaprojektuje i wykona instalację interaktywną wspólnie z wybranymi osobami z grupy elektronicznej.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin