PARTNERZY

 

Step the Earth Project (Rumunia) - organizacja pozarządowa, promująca wartości społeczeństwa obywatelskiego i rozwój osobisty poprzez sport i kreatywność. Planują rozprzestrzeniać swoje idee w innych krajach i stworzyć silną sieć młodych  profesjonalistów z Europy.

http://www.stepbc.org/step.php

Genista  Research  Foundation (Malta) -  zajmuje  się  przede  wszystkim  działaniami na  rzecz zrównoważonego  rozwoju i bioróżnorodności. Celem organizacji organizacji jest promowanie edukacji nieformalnej we wszystkich realizowanych działaniach, aby zachęcić młodzież do bycia aktywnymi członkami swoich lokalnych społeczności i aby uczynić ich świadomymi korzyści, płynących z członkostwa w Unii Europejskiej.

http://www.genistafoundation.org/main.html

 
Molinn (Islandia) - klub młodzieżowy dla młodzieży powyżej 16 roku życia. Głównym celem organizacji jest pomoc w promowaniu, zachęcaniu i inspirowaniu islandzkiej kultury młodzieżowej przez zapewnienie infrastruktury pozwalającej na rozwijanie zainteresowań i hobby w pozytywnym, wolnym od narkotyków środowisku. Regularnie odbywają się u nas koncerty i wystawy plastyczne. Organizujemy darmowe seminaria i warsztaty we współpracy z wieloma programami aktywizacji zawodowej. Członkowie naszego zespołu są wykształconymi profesjonalistami, mają doświadczenie zawodowe i pracują zgodnie z zatwierdzonymi islandzkimi i międzynarodowymi procedurami.