KALEIDOSCOPE

Pierwsza odsłona projektu Kalejdoskop miała miejsce w 2013 roku (więcej: HISTORIA). W roku 2015 czas na jego nową odsłonę.

Podczas tegorocznej edycji będziemy z jednej strony uczyć się animować przestrzeń miasta, a z drugiej odkrywać tajniki pracy z młodzieżą metodami street artowymi. Całe przedsięwzięcie jest wynikiem wspólnej pracy czterech organizacji/instytucji (zobacz: PARTNERZY) nad przygotowaniem wniosku, który ostatecznie dostał finansowanie z Programu Erasmus Plus.

 

ETAPY PROJEKTU:


I – PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA I PRACE W GRUPACH NARODOWYCH

Organizacje reprezentujące Polskę, Islandię, Maltę i Rumunię wyłonią po 6 osób aktywnych, zmotywowanych do działania, pragnących zdobywać nowe doświadczenia i podnosić swoje kwalifikacje, a także takich, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Uczestnicy szkolenia będą na tym etapie przygotowywać swoją podróż do Lublina, a także zbierać informacje nt. street artu w ich krajach.

 

II - SZKOLENIE w LUBLINIE

Grupa 24 osób spotyka się w Lublinie na tygodniowy cykl szkoleń, które mają na celu przygotować uczestników do tworzenia własnych instalacji streetartowych w swoim środowisku. Zaplanowaliśmy szkolenia dotyczące m.in. specyfiki pracy z młodzieżą, przeprowadzania badań społecznych oraz przygotowywanie i umieszczenie instalacji artystycznych uczestników grup w przestrzeni Lublina. 

 

III - DZIAŁANIA POSZKOLENIOWE

Uczestnicy projektu zostaną poproszeni o wykorzystanie doświadczenia zdobytego podczas szkolenia poprzez wykonanie wspólnie z młodzieżą wywiadu w lokalnej społeczności na temat wspólnej przestrzeni i możliwości jej przekształcenia wedle potrzeb mieszkańców. Następnie ich zadaniem będzie wykorzystanie zdobytych podczas rozmów informacji w tworzeniu własnych instalacji w swoich miastach oraz umieszczenie ich w przestrzeni. Działaniem wieńczącym będzie zebranie informacji zwrotnej od mieszkańców na temat nowopowstałych form, a właściwym zakończeniem projektu będzie umieszczenie przez uczestników projektu fotorelacji z procesu tworzenia instalacji artystycznych na wcześniej uruchomionym portalu. Jakość i funkcja wykonanych form, a także jakość pracy z młodzieżą będzie świadczyła o ilości zdobytego podczas szkolenia doświadczenia i przydatności tej wiedzy w praktyce. Podstawą do minidziałań lokalnych uczestników będą plany działań opracowane podczas ostatnich dni szkolenia.

 

IV – PUBLIKACJA WYNIKÓW PROJEKTU

Na koniec realizacji projektu powstanie publikacja, w której znajdą się m.in. informacje o street arcie w każdym z czterech krajów biorących udział w szkoleniu, informacje na temat samego szkolenia i dokumentacja fotograficzna z pracy uczestników.