Historia znaku Fundacji

Nazwa „Teatrikon” pochodzi z połączenia słów „teatr” oraz „Rubikon”. Nawiązuje ona do początkowych założeń grupy, która swoje działania widziała głównie w animacji dzieci i młodzieży dokonywanej poprzez kontakt z teatrem.

W sensie metaforycznym oznaczało to „teatralne przekraczanie Rubikonu”. Nawiązując do historii – podczas przekraczania Rubikonu Cezar miał wypowiedzieć słowa „alea iacta est” (“kości zostały rzucone”), co miało oznaczać podjęcie nieodwracalnej decyzji lub kroku o wielkim znaczeniu.

Podobnie dla wolontariuszy Teatrikonu, ich praca miała charakteryzować się łamaniem pewnych barier i pokonywaniem przeciwności, przekraczaniem granic i wytrwałym dążeniem do osiągnięcia postawionych przed sobą celów.

Od 2008 r. grafika/logo Teatrikonu przedstawiał dwie postaci trzymające się za dłonie i wspólnie wkraczające na scenę teatralną. Jedna z postaci była większa. Znak symbolizował sytuację, gdy osoby bardziej doświadczone (często również starsze) pomagają młodszym i mniej doświadczonym stawiać swoje pierwsze kroki na metaforycznej scenie. Jej symbolika nawiązywała do świata i życia, pierwszych samodzielnych działań i twórczego rozwoju jednostki.

Grafika, której autorką jest Anula Grzesiak, funkcjonowała w formie uproszczonej jako logo powstałej w 2010 r. Fundacji Teatrikon i przez 4 lata stała się rozpoznawalnym znakiem jej działalności.

Dość szybko Teatrikon rozszerzył swoją działalność również na inne dziedziny sztuki i kultury. Z jednej grupy stał się bardziej swoistą ideą, czy też ruchem osób, które chcą kreatywnie tworzyć rzeczywistość wokół siebie. Dzieje się tak dlatego, że "scena życia"jest jedna i ta sama dla każdego z nas i dla każdej z tych dziedzin, w związku z czym grafika oraz nazwa zdawały się być wciąż aktualne.

 

teatrikon logo kol mn

 

Wciąż rozwijająca się działalność zaowocowała stworzeniem Zespołu Fundacji, który realizował kolejne projekty, często wykraczające poza ramy nie tylko teatru, ale również i samej kultury czy sztuki. Bardzo ważnym elementem naszej codziennej pracy było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami skupione wokół działań stricte edukacyjnych i animacyjnych. Z tego powodu w 2014 r. zapadła decyzja o rozszerzeniu naszej nazwy do formy Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon - w skrócie "TEAM Teatrikon". Oddaje ona w dużo lepszy sposób główne trzy gałęzie naszych działań, czyli właśnie Twórczość, Edukację i Animację. Wraz z tą zmianą postanowiliśmy również zmienić logo naszej organizacji oraz zbudować system identyfikacji wizualnej, który także podkreśli zmiany jakie zaszły w funkcjonowaniu Zespołu i pozwoli nam budować wspólną markę naszych działań. Autorką obecnego logo Fundacji jest Justyna Urniaż-Badowska.

 

Lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.