REKRUTACJA

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu. Poniżej wszystkie dokumenty potrzebne do rekrutacji do projektu. Znajdziesz je również u nas w biurze. Aby wziąć udział:


1. Zapoznaj się z Regulaminem

2. Wypełnij ankietę zgłoszeniową online >>>

3. Czekaj na kontakt z naszej strony w sprawie wyników rekrutacji! 

4. Dostarcz nam podpisane dokumenty do biura osobiście, pocztą albo umów się z naszym koordynatorem.

- Deklaracja uczestnictwa,

- Formularz zgłoszeniowy,

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych,

- Formularz usprawnień (jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami)