HARMONOGRAM

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia (daty szkoleń, spotkań itd.) będzie ustalany dla poszczególnych grup.  

Wsparcie każdego uczestnika będzie trwało do 10 miesięcy.
miesiąc 1 - Bilans kompetencji społecznych i przygotowanie Indywidualnego Planu
Działania (doradztwo zawodowe)

miesiąc 2-4 : Szkolenia wspierające rozwój kompetencji społecznych i umiejętności
zwiększających szanse uczestników projektu na rynku pracy

Każdy przejdzie przez cykl szkoleń, do których zaliczamy:
1. Trening interpersonalny 40 h- szkolenie wyjazdowe (4 doby, 4 dni
szkoleniowe)
2. "Wolontariat - to się opłaca!" 8h
3. Kompetencje niezbędne do życia i pracy we współczesnym społeczeństwie 16h
4. Zarządzanie sobą w czasie 8 h
5. Myślenie projektowe 16h

miesiąc 5-9 Realizacja inicjatyw społecznych, wolontariat w NGO. Indywidualne
wsparcie mentora, który pomoże z realizacją inicjatywy. Minimum 160 h wolontariatu i
zrealizowana własna inicjatywa.
miesiąc 10 ewaluacja projektu i postępu uczestników, otrzymanie certyfikatów