Zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix – wraz z pracownikami firm, takich jak IBM czy Studio Walta Disneya przygotował raport, w którym posługując się sześcioma zmiennymi, warunkującymi zmiany przygotował listę niezbędnych w 2020 roku kompetencji, które będą najważniejsze dla pracodawców.Sześć zmiennych, zmieniający oblicze rynku pracy i wpływających na konieczność rozwijania innych niż dotychczas kompetencji, wg. twórców raportu, to:
- starzenie się społeczeństw i wydłużający się czas życia przeciętnego człowieka
- wkroczenie na rynek inteligentnych systemów i maszyn (sztuczna inteligencja)
- rozwój narzędzi komunikacji globalnej (media społecznościowe)
- przyrost tworzonych informacji na niespotykaną dotąd skalę (informatyzacja świata)
- ekspansja globalnych korporacji (tj. Google, Twitter, etc.)
- zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia ekonomicznego, politycznego i społecznego

Jak więc, biorąc pod uwagę te sześć czynników, w następnym dziesięcioleciu będzie wyglądać poszukiwanie pracy? Jakie kompetencje będą niezbędne by ją znaleźć i zachować? Według autorów raportu wśród kompetencji tych znajdują się zarówno te, które już dzisiaj, w dużej mierze, warunkują zdolność do znalezienia pracy jak i całkiem nowe.

Niniejszy tekst pochodzi z artykułu: Dziesięć kompetencji przyszłości. Najważniejsze umiejętności w 2020 roku. Poniżej pozwalamy sobie skomentować, które elementy naszego projektu związane są z rozwojem kompetencji podanych w powyższej diagnozie.

Kluczowe kompetencje dla pracodawców w 2020 r. to:
1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić - tę umiejętność doskonale rozwija trening interpersonalny.
2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie - rozwiniesz ją dzięki pracy w grupie, a także doświadczeniom treningu interpersonalnego
3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat - w ramach M-POWER doświadczysz tego planując własny projekt w oparciu o diagnozę potrzeb.
4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe czyli zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym - szansę na rozwój tej kompetencji daje udział w wolontariacie w organizacji pozarządowej oraz pracy przy podejmowanych przez nią działaniach.
5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data) - w naszym projekcie ta kompetencja będzie rozwijana w stopniu minimalnym, nauczysz się jednak badać potrzeby odbiorców i planować działania tak by na nie odpowiadały.
6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji - praca na szkoleniach dotyczących wolontariatu oraz przygotowania projektu to również poznanie nowoczesnych narzędzi oraz umiejętność korzystania z nowych mediów.
7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach - praca w organizacji oraz realizacja projektu pozwala rozwinąć się na wielu polach i daje szansę na zdobycie doświadczenia nie tylko w wybranej działce, ale na styku wielu działań i pól tematycznych.
8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników - cały jeden moduł szkoleń poświęcony będzie projektowaniu usług.
9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik - "Kompetencje niezbędne do życia i pracy we współczesnym społeczeństwie"
10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu - praca z mentorem oraz realizacja projektu będzie oparta o wykorzystanie jednej z kilku wybranych przez uczestników platform wirtualnych.

Nie przegap swojej szansy - zgłoś się do naszego projektu i rozwijaj swoje kompetencje!