Pierwsze szkolenia w naszym projekcie planujemy zrealizować dla osób pochodzących z Lublina i okolic – odbędą się one już w sierpniu i we wrześniu. Poniżej prezentujemy daty poszczególnych szkoleń oraz ich opisy.

 

TERMINY PIERWSZYCH SZKOLEŃ - Lublin:

I grupa: 19-22 sierpnia trening interpersonalny + wolontariat, 26-30 sierpnia pozostałe szkolenia

II grupa: 2-5 września trening interpersonalny + wolontariat, 9-13 września pozostałe szkolenia

Jeśli pochodzisz z dalszych rejonów Lubelszczyzny (np. rejony Zamościa, Chełma, Białej Podlaskiej) – napisz do nas i zadeklaruj chęć udziału w projekcie, ponieważ planujemy realizację kolejnych szkoleń w wyżej wymienionych lokalizacjach w okresie październik-grudzień 2019.

 

1. Trening interpersonalny - szkolenie wyjazdowe (40h)

Cel: rozwój umiejętności interpersonalnych i pogłębienie wiedzy uczestników na temat ich kompetencji społecznych i funkcjonowania w grupie

Zakres: zajęcia grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, doświadczanie, nazywanie i wyrażanie własnych uczuć, bezpośrednia interakcja między uczestnikami, dzięki której poznają się wzajemnie i nabywają lub rozwijają umiejętności ważne w kontaktach z innymi ludźmi i samym sobą.

2. "Wolontariat - to się opłaca!" (8h)

Cel: zdobycie wiedzy na temat możliwości i sposobów na wykorzystanie doświadczenia wolontariatu w rozwoju ścieżki zawodowej.

Zakres: przedstawienie podstawowych praw i obowiązków związanych z organizacją wolontariatu, prezentacja różnych modeli pracy wolontariackiej, analiza kompetencji zawodowych możliwych do zdobycia w ramach wolontariatu, planowanie ścieżki rozwoju indywidualnego i monitoringu postępów.

3. Kompetencje niezbędne do życia i pracy we współczesnym społeczeństwie (16h)

Cel: rozwój umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie oraz asertywności.

Zakres: gry symulacyjne pracy grupowej, koncepcja ról grupowych, test Belbina, zasady skutecznej komunikacji oraz udzielania informacji zwrotnych, podstawy autoprezentacji, warsztat ćwiczenia postawy asertywnej i odróżniania jej od tzw. uległej i agresywnej.

4. Zarządzanie sobą w czasie (8h)

Cel: nabycie kompetencji planowania i zarządzania czasem oraz umiejętności posługiwania się narzędziami ułatwiającymi te działania

Zakres: zasada priorytetyzowania działań Eisenhowera, krzywa efektywności, zasada Pareto w zarządzaniu czasem, ćwiczenia symulacyjne, nowe technologie ułatwiające zarządzanie czasem.

5. Myślenie projektowe (16h)

Cel: zdobycie umiejętności pracy metodą service design (projektowanie usług) oraz wypracowanie pomysłów na inicjatywy społeczne.

Zakres: wprowadzenie do teorii myślenia projektowego oraz treningu twórczego rozwiązywania problemów, zapoznanie z pięcioma etapami procesu projektowania usług, praca przy użyciu narzędzi business model canvas, stworzenie modeli projektów na inicjatywy społeczne realizowane przez uczestników.