Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo w postaci trzech kolorowych kół połączonych linią 

Zapraszamy do udziału w projekcie M- Power: Siła młodych 

 

Jest to projekt skierowany do młodzieży mieszkającej albo uczącej się w województwie lubelskim, do tej pory niezaangażowanej społecznie. Inicjatywa podniesie ich kompetencje społeczne i tym samym zwiększyć szanse na atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości. Pokażemy, jak działania obywatelskie rozwijają nas i dają wielką satysfakcję!

Co da Ci uczestnictwo w projekcie?

- weźmiesz udział w profesjonalnych szkoleniach (80h), które poprawią twoje kompetencje z zakresu pracy w grupie, myślenia projektowego, zarządzania sobą w czasie czy komunikacji,

- otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego, z którym wspólnie zaplanujesz rozwój swojej kariery zawodowej,

- nauczysz się jak zarządzać własnym projektem, pracować pod presją czasu, kreatywnie rozwiązywać problemy,

- weźmiesz udział w treningu interpersonalnym, który pomoże Ci lepiej zrozumieć własny potencjał oraz sposób budowania relacji z otoczeniem,

- stworzysz wspólnie z grupą własny projekt, a następnie wdrożysz go do realizacji pod okiem profesjonalistów ze środowiska organizacji pozarządowych,

- otrzymasz informację zwrotną na temat rozwoju swoich kompetencji oraz certyfikat potwierdzający odbyte szkolenia i zdobyte doświadczenie

ZGŁOŚ SIĘ WYPEŁNIAJĄC PROSTY FORMULARZ, A MY POMOŻEMY CI Z RESZTĄ!

Uczestnictwo jest w pełni finansowane ze środków projektu. Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering i poczęstunek podczas szkoleń oraz pomoc doświadczonego mentora podczas realizacji swojego własnego pomysłu. Z oferty może skorzystać 120 osób, w tym priorytetowo młodzież najbardziej potrzebująca: w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, z niepełnosprawnościami oraz kończąca swoją edukację wchodząc na rynek pracy. Jesteś zainteresowany/a? Odezwij się do nas koniecznie – rekrutacja już ruszyła. Wszystkie informacje i dokumenty znajdziesz TUTAJ

Okres realizacji projektu: 07.04.2019 r. – 30.12.2020 r,

Wartość projektu: 549 789,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 463 362,80 PLN

Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4  - Młodzież solidarna w działaniu.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.