Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo w postaci trzech kolorowych kół połączonych linią 

Zapraszamy do udziału w projekcie M- Power: Siła młodych 

 

Jest to projekt skierowany do młodzieży mieszkającej albo uczącej się w województwie lubelskim, do tej pory niezaangażowanej społecznie. Inicjatywa podniesie ich kompetencje społeczne i tym samym zwiększyć szanse na atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości. Pokażemy, jak działania obywatelskie rozwijają nas i dają wielką satysfakcję! Biorąc udział w M-Power, uczestnicy:

- skorzystają z profesjonalnego doradztwa zawodowego;

- wezmą udział w szkoleniach: ponad 80 godzin w tym między innymi trening interpersonalny, zarządzanie sobą w czasie, myślenie projektowe;

- zrealizują stworzony przez siebie projekt społeczny w wybranej organizacji pozarządowej.

 

TERMINY PIERWSZYCH SZKOLEŃ: 

I grupa  : 12-16 sierpnia trening interpersonalny, 19-23 sierpnia pozostałe szkolenia

II grupa : 2-5 września trening interpersonalny, 9-13 września pozostałe szkolenia

 

Uczestnictwo jest w pełni finansowane ze środków projektu. Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering i poczęstunek podczas szkoleń oraz pomoc doświadczonego mentora podczas realizacji swojego własnego pomysłu. Z oferty może skorzystać 120 osób, w tym priorytetowo młodzież najbardziej potrzebująca: w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, z niepełnosprawnościami oraz kończąca swoją edukację wchodząc na rynek pracy. Jesteś zainteresowany/a? Odezwij się do nas koniecznie – rekrutacja już ruszyła. Wszystkie informacje i dokumenty znajdziesz TUTAJ

Okres realizacji projektu: 07.04.2019 r. – 30.12.2020 r,

Wartość projektu: 549 789,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 463 362,80 PLN

Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4  - Młodzież solidarna w działaniu.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.