FLOW

 

Wraz z rosnącymi wymogami edukacji formalnej wzmaga się potrzeba wspomagania standardowego trybu uczenia się różnymi metodami alternatywnymi. FLOW to projekt spotkań poza formalnych nastawionych na pozyskiwanie i rozwój umiejętności miękkich i poznawczych.

FLOW to również stan ciała i umysłu, nazywany stanem przepływu, który podobno da się uzyskać w dość prosty sposób - dzięki treningowi. Taki właśnie jest ostateczny cel spotkań. By przygotować i wykształcić ich uczestników do poczucia stanu przepływu - stanu FLOW.

F – Fascynujące tematy: autoprezentacja, zarządzanie czasem, rozwój kreatywności i inne.

L- Luźna atmosfera sprzyjająca pracy nad sobą

O - Oryginalne metody pracy

W - Wiedza i doświadczenie prowadzących

 

Obecnie w ofercie posiadamy następujące warsztaty: 


WARSZTATY DLA UCZNIÓW


Zarządzanie projektem 

Warsztat z zakresu zarządzania projektem to doskonała okazja do zrozumienia cyklu życia projektu, a przy tym świetna zabawa. Uczestnicy za pomocą prostego ćwiczenia sami odkryją etapy realizacji projektu co ułatwi im samodzielne planowanie i realizowanie działań.

Koszt: 20,00 zł/os/3h (minimalna grupa 8 osób)

->>>>>>Zorganizuj ten warsztat w swojej szkole
->>>>>> Szczegółowe informacje o warsztacie

Trening kreatywności

Zgadzasz się ze stwierdzeniem, że we współczesnym świecie liczy się innowacyjne podejście do problemów? Chcesz się dowiedzieć czym jest kreatywność i jak ją trenować? Chcesz poświęcić godzinę swojego czasu na dobrą zabawę i dużą dawkę śmiechu? Chcesz się otworzyć na nowe doświadczenia? Jeśli tak to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie.

Koszt: 20,00 zł/os/3h (minimalna grupa 8 osób)

->>>>>> Szczegółowe informacje o warsztacie

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny sposób. Uczestnicy mają możliwość pracować nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi.

Koszt: 20,00 zł/os/3h lub 30,00 zł/os/5h (minimalna grupa 8 osób)

->>>>>> Szczegółowe informacje o warsztacie


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:


Praca z młodzieżą metodą projektu

We współczesnym świecie jedną z najbardziej skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna, grupowa praca uczniów nad zadanym tematem. Praca z młodzieżą metodą projektu pozwala uczniom rozwinąć poczucie sprawczości a także kompetencje społeczne tak ważne na rynku pracy.

Koszt: 20,00 zł/os/3h (minimalna grupa 8 osób)

->>>>>> Szczegółowe informacje o warsztacie

Praca z grupą

„Praca z grupą” to intensywny warsztat, dzięki któremu uzyskasz niezbędną wiedzę z podstaw pracy z grupą, a także poznasz praktyczne narzędzia pozwalające Ci lepiej działać z grupami młodzieżowymi.Relacje w grupie/ klasie często przekładają się na efektywność procesu nauczania, motywację do podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej czy lokalnej, czy stosunek do szkoły. Klasa podzielona na pogrupki, bazująca na stereotypach często daje pole do działania dla tych głośniejszych, odważniejszych osób. Rodzą się konflikty prowadzące często do większych trudności wychowawczych.Młodym ludziom często trzeba pomóc się otworzyć, nawiązać pierwszy kontakt. Wychowawca, który już na etapie zawiązywania się grupy rozpozna role grupowe, będzie mógł lepiej wpływać na pracę jej członków, czy zapobiegać zachowaniom niepożądanym.

Koszt: 20,00 zł/os/3h (minimalna grupa 8 osób)

->>>>>> Szczegółowe informacje o warsztacie
 
PROWADZĄCY
 

  

Aleksandra Iwańska-Figura -Wiceprezes Zarządu Fundacji TEAM Teatrikon, psycholog, trener umiejętności miękkich, w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centum Psychoterapii.  Doświadczona w koordynowaniu i wspieraniu realizacji projektów młodzieżowych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych. Interesuje się rozwojem kreatywności i nowymi systemami nauczania. Podczas warsztatów wykorzystuje elementy treningu kreatywności.

     

 

Joanna Górka absolwentka politologii (specjalność samorząd i polityka lokalna) na Wydziale Politologii UMCS, koordynatorka grupy finansowej w Fundacji. Ukończyła Szkołę Aktywności Społeczeństwa Obywatelskiego, liczne kursy z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania środków finansowych na działalności NGO’sów, a także międzynarodowe szkolenie z zakresu polityki młodzieżowej (Split 2015, Erasmus+). Z trzecim sektorem związana od 2010 roku. Realizowała wiele projektów finansowanych ze źródeł krajowych (m.in. z UM Lublin, MEN czy MSZ) i międzynarodowych (“Młodzież w działaniu”, Erasmus+). Zawodowo związana z UMCS. gdzie pracuje przy realizacji projektów badawczych.

     

 

Dariusz Figura  - Prezes Zarządu Fundacji TEAM Teatrikon, trener umiejętności miękkich, animator kultury, pedagog, muzyk. Zapalony działacz, uczestnik wielu projektów animacyjnych, doświadczony w pracy z młodzieżą, oraz w koordynowaniu prac projektowych. Na swoim koncie ma zarządzanie największymi lubelskimi imprezami w tym Nocą Kultury. W swoich metodach pracy trenerskiej wykorzystuje elementy treningu kreatywności oraz ćwiczeń muzycznych

 

 

Nie widzisz aktualnie żadnego zaplanowanego warsztatu, a chcesz wziąć udział we FLOW? Prześlij nam swoje zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą kiedy będziemy organizować kolejny warsztat!

Zapraszamy na spotkania :)