E-do!kacja

 

Projekt E-do!kacja realizowany przez grupę E-do! od maja do lipca 2013 roku zakłada kreatywne podejście do kwestii pracy z młodzieżą przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej, promując przy tym proces zdobywania wiedzy i dzielenia się nią.

E-do!kacja skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to zespół 10 osób - edukatorów prowadzących warsztaty dla licealistów. Natomiast druga to młodzież z lubelskich liceów współpracujących z Fundacją Teatrikon.

Główne cele projektu E-do!kacja zakładają: kształcenie kadry osób potrafiących pracować z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej, edukację społeczno-kulturalna młodzieży, dzielenie się wiedzą poprzez publikację wypracowanych scenariuszy zajęć warsztatowych.

Trzy najważniejsze obszary działania w ramach projektu to: wiedza, praktyka oraz otwartość.

Etap I - Wiedza. Edukatorzy odbywając szkolenia z trenerem nt sposobów pracy z grupą, technik przekazywania wiedzy, czy metod na budowanie szkoleń uczą się jak skutecznie i ciekawie pogłębiać wiedzę oraz umiejętności młodzieży m.in. w zakresie: organizacji czasu, mowy niewerbalnej, legend lubelskich, kultury lubelskiej.
Etap II - Praktyka. Na tym etapie edukatorzy tworzą z danej tematyki scenariusze warsztatów, które następnie prowadzą w liceach.
Etap III - Otwartość. Finalnym efektem pracy edukatorów będzie publikacja scenariuszy warsztatów na mocy licencji Creative Commons CC BY-SA tak aby były one szeroko dostępne oraz wykorzystywane.

 

 

 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin

 

 

 

 

Patronat nad projektem objęła Koalicja Otwartej Edukacji


http://koed.org.pl/

 

 

 

 

Patronat medialny nad projektem objął portal Platforma Kultury

http://www.platformakultury.pl/