Spotkajmy się teatralnie!

 

"Spotkajmy Się Teatralnie!" to projekt sieci młodzieżowych festiwali teatralnych pn. “Zwierciadła”. Jej działania rozpoczęły się w 2011 r. W roku 2014 "Zwierciadła" odbywają się w 6 miastach Polski: Lublinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie (w każdym z miast festiwal posiada rangę przeglądu wojewódzkiego). W latach 2012 i 2013 "Zwierciadła" odbywały się również w Zielonej Górze.

Działania sieci skierowane są do grupy bezpośredniej jej uczestników jaką stanowią uczniowie z 6 szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani zarówno teatrem jak i zarządzaniem kulturą oraz ich nauczyciele. W jego ramach organizowane są warsztaty i szkolenia oraz przeprowadzane są działania praktyczne w ramach edukacji pozaformalnej, umożliwiające młodzieży samodzielną realizację poszczególnych wojewódzkich edycji festiwalu.

Druga grupa to młodzież z 6 województw, aktywnie uczestnicząca w życiu kulturalnym, członkowie grup teatralnych, osoby o dużym potencjale twórczym, chcące zaprezentować swoje umiejętności, liderzy opinii w środowisku lokalnym; studenci wspierający ich działania; rodzice. Młodzież występująca na naszych festiwalach przygotowuje spektakle o tematyce aktualnej, często poruszającej problemy, z jakimi dziś borykają się młodzi. Przedstawienia, prezentowane później osobom w tym samym wieku, są poddawane prawdopodobnie najtrudniejszemu sprawdzianowi - ocenie rówieśników. Podczas Zwierciadeł na sali można zaobserwować wzruszenie, jak i rozbawienie, publiczność skupioną na wątkach najciekawszych spektakli, ale także znudzoną oglądaniem płytkich czy mało autentycznych przedstawień. Zwierciadła pozwalają dostrzec w teatrze prawdziwą przyjemność obcowania ze sztuką, sprawiają, że wiele osób “zaraża się” pasją teatralną. W erze kultury “fast foodów” i zaabsorbowania młodzieży telewizją i Internetem, taki festiwal daje możliwość aktywnego odejścia od tych schematów i odnalezienia realnej satysfakcji z żywego doświadczania teatru.