Poprzednie edycje

Projekt Lokomotywy jest realizowany przez Fundację T.E.A.M. Teatrikon już od czterech lat. Formuła działania opiera się na współpracy młodzieży ze studentami, szkolenia, diagnozę problemów społeczności szkolnej oraz działanie praktyczne. W każdej edycji jest on jednak poddawany koniecznym zmianom. Udoskonalenia te wynikają z corocznej ewaluacji projektu, dzięki której możemy dopasowywać go do potrzeb młodzieży oraz zaangażowanych szkół przez co corocznie możemy obserwować pozytywne efekty wychowawcze a także rozwój sieci młodzieżowych liderów, którzy nawet po zakończeniu projektu nadal angażują się w życie lokalnej społeczności.

Zapraszamy do poznania historii Lokomotyw – jak rozwijał się sam pomysł, jakie wydarzenia kulturalne powstały w szkołach, które z nich funkcjonują do dziś.

I EDYCJA 2010 ROK II EDYCJA 2011 ROK

III EDYCJA 2012 ROK IV EDYCJA 2013 ROK