I LUB YOU

I LUB YOU / ai ▪ lub ▪ ju: / to projekt platformy informacyjno-społecznościowej adresowanej i współtworzonej przez młodzież w wieku licealnym uczącą się w Lublinie. Grupa 20 wybranych licealistów weźmie udział w cyklu szkoleń, który przygotuje ich do samodzielnego prowadzenia internetowego medium, którego tematyka będzie skupiona wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia młodzieży. Będzie to medium, które pozwoli młodym ludziom komunikować się ich własnym językiem i mówić o sprawach dla nich istotnych. Młodzież zostanie przygotowana przez grupę profesjonalnych trenerów w dziedzinie komunikacji, mediów, social media, licencji creative commons, dziennikarstwa oraz kompetencji informacyjnych. Trenerzy będą również na bieżąco udzielać młodzieży fachowych konsultacji, jednak sam dobór tematów będzie należał do młodzieży, która w sposób praktyczny będzie uczyła się zasad odpowiedzialnej komunikacji oraz sposobu funkcjonowania mediów.


ETAP PIERWSZY – REKRUTACJA

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają się do udziału w projekcie poprzez uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej. Zaznaczają tam, jakie mają umiejętności oraz doświadczenia, przesyłają próbkę swoich prac oraz wskazują, jakie stanowisko chcieliby pełnić w zespole redakcyjnym: administrator systemu CMS, grafik komputerowy, reporter audio, reporter video, redaktor, animator mediów społecznościowych.

ETAP DRUGI – SZKOLENIA

Uczniowie wchodzący w skład nowopowstałej redakcji uczestniczą w przygotowanych dla nich szkoleniach:

- podstawy pracy dziennikarza – 12 godz.,
- podstawy prawne w działalności redakcyjnej oraz wykorzystanie licencji creative commons – 8 godz.,
- język mediów a percepcja – 8 godz.,
- sposoby wykorzystania nowych mediów- spotkanie w Teatrze NN – 6 godz.,
- autoprezentacja – 8 godz.,
- redagowanie tekstów – 8 godz.,
- administrowanie systemów CMS – 8 godz.,
- fotografia reportażowa – 12 godz.,
- grafika komputerowa – 12 godz.,
- sztuka reportażu video – 12 godz.,
- sztuka reportażu audio – 12 godz.,
- sprawna obsługa social media – 12 godz.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów takich jak:

Krzysztof Badowski, Alicja Bąk, Paweł Franczak, Michał Korba, Jacek Lipski, Monika Pruszkowska, Józef Szopiński, Ignacy Tokarczuk, Joanna Zawadzka.

ETAP TRZECI – BUDOWA PORTALU

Następny etap projektu stanowi stworzenie sprawnego zespołu redakcyjnego. W tym czasie oprócz warsztatów z pracy w grupie uczestnicy projektu pozostają w stałym kontakcie z doświadczonymi redaktorami, którzy będą udzielać im konsultacji dotyczących sposobów organizacji pracy w redakcji. Głównym zadaniem grupy będzie także praca z profesjonalnym informatykiem, który skonfiguruje system CMS, na jakim będzie działał „I LUB YOU”. Uczniowie dopracowują koncepcję portalu zarówno pod względem treściowym jak i graficznym, przygotowują próbki tekstów, tworzą bazy tematów do poruszenia.

ETAP CZWARTY – DZIAŁANIE

We wrześniu rozpoczynają się główne działania projektu związane z bieżącą pracą - redagowaniem artykułów, tworzeniem materiałów foto, audio i video umieszczanych na stronie, administrację social media itp. Działania będą połączone z akcją promocyjną w lubelskich szkołach.

ETAP PIĄTY – PODSUMOWANIE

Projekt kończy się w grudniu 2014 r., jednak sama formuła portalu zakłada jego dalsze istnienie. Pierwsze trzy miesiące aktywnej pracy planujemy zwieńczyć badaniem ewaluacyjnym adresowanym do osób pracujących w redakcji oraz do odbiorców działań- licealistów. Odbiorcy działań będą mieli możliwość oceny strony oraz treści na niej zamieszczanych na bieżąco przez cały czas trwania projektu ( zakładka – Oceń nas), natomiast zespół redakcyjny weźmie udział w moderowanym spotkaniu podsumowującym projekt.

 
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


oraz Urzędu Miasta Lublin