StartUpy a Business Model Canvas

StartUpy a Business Model Canvas

Podczas warsztatów zostanie przedstawiona metodologia Business Model Canvas, czyli technika modelowania biznesowego używana głównie przez startupy. Warsztaty zostaną podzielone na dwie części: I część - prelekcja nt. lubelskich startupów oraz metodologii Business Model Canvas; II część - warsztatowa. Uczestnicy zostaną podzieli na 3-4osobowe grupy i wykonają zadanie praktyczne. Zwycięska grupa otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną na prestiżowe 3-miesięczne praktyki w Business Link Lublin.

Organizator: Business Link Lublin

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztacie. Istnieje także możliwość wystawienia dodatkowego zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność na zajęciach lekcyjnych - prosimy o kontakt w dniu warsztatu przy stanowisku Fundacji Teatrikon.

Start: 9:00
Sala:
221
Czas trwania:
2 h
Ilość uczestników: 15 os.

Zapisz się na warsztat >>>

 


Prowadząca:

Anna Prończuk - Managerka zarządzająca lubelskim Business Linkiem. Od prawie roku jej działania skupiają się wyłącznie na startupach i rozwijaniu przedsiębiorczości w Lublinie. Wcześniej pracowała w Działach Marketingu firm IT. Od 5 lat z pasją organizuje lokalne wydarzenia, takie jak LubCamp, konferencja Network Session czy cykl wydarzeń „Działam w Lublinie i myślę globalnie”. Więcej info: https://www.linkedin.com/in/annapronczuk