Agnieszka Kolasa-Nowak - jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UMCS, kierownikiem Zakładu Socjologii Wsi i Miasta. Zajmuje się polską transformacją systemową i współczesną modernizacją polskiego społeczeństwa. Interesują ją mechanizmy zmiany społecznej, zwłaszcza w Europie Wschodniej, regionu, którego odrębność wykracza daleko poza okres komunizmu. Specjalizuje się też w socjologii historycznej, czyli badaniach stosujących wiedzę socjologiczną do analiz przeszłości. Współtworzyła projekt badawczy Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-13.
     
    Paweł Prokop - Fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, konsultant i auditor Systemów Zarządzania (koordynator wdrożenia systemu według normy ISO 9001 w kilkudziesięciu instytucjach publicznych i komercyjnych ), autor programów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi); ekspert w projektach finansowanych ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Norwegii, MSZ RP oraz UE (w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych). Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy trans granicznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich (powołanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Lublina oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju UNDP w Polsce). Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla organizacji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej, był członkiem Komitetu Monitorującego realizację Kontraktu Wojewódzkiego. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opracowującego strategię szkoleń polskiej administracji na lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Publicznej. Wykładowca uczelni wyższych , autor opracowań nt. zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia Emaus, Przewodniczący Rady Fundacji Open Culture, członek Forum Polsko – Ukraińskiego.
     
    Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
     
    Piotr Skrzypczak - ur. w 1978 r . w Lublinie. Politolog. Specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykładowca akademicki. Trener organizacji pozarządowych, prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, wdrażania polityki gender mainstreaming, praw człowieka. Współzałożyciel i aktywista Stowarzyszenia Homo Faber. Poza pracą na rzecz praw człowieka pasjonują go górskie biegi ultra. Każdą wolną chwilę stara się spędzać w Bieszczadach. Jest także współtwórcą Maratonu Lubelskiego.
     
    Joanna Wawiórka-Kamieniecka - pracuje w Warsztatach Kultury w Lublinie gdzie pełni funkcję koordynatorki Nocy Kultury 2015, działa przy projektach Magiczna Latarnia i Małe Inne Brzmienia, a także odpowiada za program Zimowej Majsterni. Absolwentka kierunków animator i menedżer kultury na UMCS w Lublinie oraz animacji kultury na UJ w Krakowie. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w praktycznej i teoretycznej animacji sektora kultury. Dotychczas związana zawodowo z Galerią Białą, Młodzieżowym Domem Kultury „Pod Akacją”, Biblio i Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”.