I AM CHANGE

 

Zapraszamy do zapoznawania się z projektami realizowanymi w ramach Miasta Zmian! Do 10 sierpnia możecie dołączyć do jednej z grup i wraz z nimi zmieniać Lublin!


Projekt I AM CHANGE to działania, które mają na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i studentów w Lublinie w życie publiczne na poziomie społeczności lokalnych oraz całego miasta.

  • Opcja 1: Masz pomysł na działanie, ale nie wiesz jak go zrealizować?
  • Opcja 2: Ogarnęła Cię nuda i nie masz pomysłu na działania? Chcesz jednak spożytkować swoją pozytywną energię i kreatywność oraz poznać inspirujące osoby?
  • Opcja 3: Denerwują Cię różne sytuacje w Twoim najbliższym otoczeniu i chcesz coś z tym zrobić?


Niezależnie od tego, która opcja jest Ci najbliższa, skorzystaj ze wsparcia Inkubatora Aktywnej Młodzieży. Umów się na spotkanie, weź udział w darmowych konsultacjach i dowiedz się jak zrealizować swój pomysł, w co warto się włączyć i jak rozwiązać problemy z którymi spotykasz się na co dzień. Tu spotkasz też osoby o podobnych zainteresowaniach!

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE:

- Zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw działań społeczno-kulturalnych
- Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
- Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych
- Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych poprzez edukację pozaformalną, wyłanianie i edukację nieformalnych liderów, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
- Zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne poprzez uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym.
- Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, kształtowanie postaw obywatelskich w środowisku młodzieży w Lublinie.
- Poprawa wizerunku Miasta Lublin wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

DZIAŁANIA:

Powołanie Inkubatora Aktywnej Młodzieży - przestrzeni spotkań przedsiębiorczej i aktywnej młodzieży. IAM stawia sobie za cel promowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie i studentów, a także wspieranie młodzieży już aktywnie działającej poprzez pomoc w realizacji ich inicjatyw. Na dwuletni program inkubatora składają się następujące działania:

  • Wakacyjna szkoła liderów - czerwiec’14 - sierpień’14 - działanie skierowane do studentów lubelskich szkół wyższych. W czerwcu odbędzie się rekrutacja osób chętnych wziąć udział w projekcie - oprócz aspektu zdobycia wiedzy w trakcie kilkudniowego wakacyjnego szkolenia, ważnym jest przygotowanie uczestników do późniejszych praktycznych działań z młodzieżą. Studenci rozwiną swoje kompetencje liderskie i coachingowe, nabędą umiejętność pracy z grupą i animacji  środowisk lokalnych. Zapoznają się także z formalno prawnymi aspektami dotyczącymi opieki nad grupami młodzieżowymi. Uczestnicy po szkoleniu w ramach tzw. "pracy domowej" będą przygotowywać własne materiały i pomoce przydatne im do pracy jesienią oraz stworzą wstępne plany warsztatów i spotkań dla młodzieży, z którą będą pracować.
  • Lokomotywy - wrzesień’14 - styczeń’15 - Projekt skierowany do uczniów 15 lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. Zakłada zwiększenie zaangażowania uczniów w życie publiczne zaczynając od poziomu szkoły. W każdej szkole ogłaszamy otwarty nabór uczniów którzy chcą wziąć udział w projekcie. Następnie prowadzimy cykl szkoleń w trybie, który jak przekonaliśmy się po 4 latach pracy przy tego typu projekcie, pozwala najlepiej wzbudzić w uczniach kreatywność, poczucie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie i przekonanie, że poprzez swoje zaangażowanie mogą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Pierwszy warsztat to integracja grupy, drugi przy zastosowaniu technik treningu twórczego myślenia zachęca uczniów do definiowania problemów w swoim otoczeniu i generowania pomysłów na ich rozwiązanie, trzeci warsztat uczy młodzież jak pomysły zmienić w realne działania, czwarty jak pozyskać fundusze - ostatni jak docierać z informacją o działaniu do swoich odbiorców. Po serii warsztatów grupy uczniów  pod opieką studentów i przy wsparciu Fundacji Teatrikon realizują własne inicjatywy w szkołach. Działanie kończy uroczysta gala, podczas której uczniowie prezentują swoje projekty i zostają nagrodzeni drobnymi upominkami.
  • Festiwal Aktywności "Rozwój w biały dzień" - 27 marca 2015 - Mając świadomość, że z bezpośrednimi działaniami projektu docieramy do wąskiej grupy odbiorców bezpośrednich, chcielibyśmy zorganizować również działanie o większym polu oddziaływania. Dlatego też po zakończeniu działań Lokomotyw planujemy zorganizować Festiwal Aktywności - “Rozwój w biały dzień!” na który zostaną zaproszeni uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Pragniemy pokazać możliwości rozwoju zawodowego m.in. w formie staży i praktyk jakie są w stanie stworzyć przedsiębiorcy oraz możliwości włączania się w życie społeczne i działania wolontariackie jakie umożliwia silne środowisko lubelskich NGO. Będziemy także prezentować możliwości zaangażowania się w aktywności na rzecz lokalnego środowiska, jakie tworzą lokalne samorządy - m.in. funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, budżet partycypacyjny, portal Naprawmy To, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, działania Rady Pożytku Publicznego, skrzynka dialogu społecznego, itp. Od podmiotów zaangażowanych w Festiwal Aktywności będziemy wymagali przygotowania zajęć warsztatowych bądź innych angażujących form prezentacji (interaktywne multimedia, konkursy, grupy dyskusyjne), które będą w stanie kilkukrotnie powtórzyć w ciągu dnia dla ok. 15-sto osobowych grup.
  • Miasto Zmian . Zmiana Miasta - czerwiec’15 - październik’15 - Ta część działań Inkubatora ma na celu zaangażowanie młodzieży która wykazała się aktywnością w swoich szkołach w ramach Lokomotyw. Osoby które będą chciały włączyć się w to działanie, będą miały obowiązek wziąć udział we wcześniej organizowanym Festiwalu Aktywności - planując projekty na skalę miasta chcemy by w grupie znajdowały się osoby, które już poznały trochę lepiej organizacje działające w Lublinie oraz możliwości jakie oferuje samo miasto. Uczestnicy zostaną podzieleni na 5 grup projektowych, które będą pracowały metodą przypominającą nieco metodę GovJam (projektowanie usług przez grupę ludzi prowadzone według formuły: problem > pomysł > prezentacja > próba > prototyp). Następnie wspólnie zostaną wypracowane  pomysły na projekty, które będą w stanie w jakiś sposób zmienić obecną sytuację lub chociaż zasygnalizować jakiego rodzaju działania w przyszłości będą musiały być podjęte by zmiana nastąpiła. Do września poszczególne grupy przy wsparciu mentorów będą realizować po jednym wybranym projekcie, mającym wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu miasta Lublin.
  • Forum młodych - Ostatnim etapem angażowania młodzieży jest budowanie przekonania o możliwości wpływania i kształtowania polityk m.in. na szczeblu samorządowym. Lublin często postrzegany jest jako miasto, w którym nie warto zostawać na studia czy zaczynać swojej kariery zawodowej. Dlatego też chcemy zorganizować Forum Młodych podczas którego młodzież z Lublina w grupach, pod okiem doświadczonych moderatorów, będzie wypracowywać propozycję zmian dla Miasta Lublin - młodzi ludzie będą odpowiadać sobie na pytanie co musiałoby się zmienić w tym mieście by oni i ich rówieśnicy z czasem mogli zmienić zdanie i zdecydować się na to by swoje przyszłe życie związać z Lublinem. Do tej części działania zostaną zaproszeni urzędnicy Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, dzięki których pomocy uczestnicy zapoznają się ze strategią rozwoju miasta do 2020 r. Odbędą się także spotkania z Młodzieżową Radą Miasta Lublin, która zaprezentuje swoje dotychczasowe działania i włączy się w dyskusję na temat planowania rozwiązań, które mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia młodych mieszkańców Lublina. Do pomocy przy pracy zostanie zatrudniony facylitator, którego zadaniem będzie kontrolowanie przebiegu dyskusji, robienie podsumowań, analiza i synteza zbieranych materiałów. Propozycje zostaną zebrane i opracowane w całość przez zatrudnionego w tym celu profesjonalnego redaktora. Następnie powstanie opracowana graficznie publikacja pt. "Młodzieżowa Strategia Rozwoju Lublina".

Projekt zakończy się w listopadzie podczas uroczystej gali w Trybunale Koronnym z udziałem reprezentantów władz Lublina. Podczas gali zostanie dokonana prezentacja projektów realizowanych w ramach działania "Miasto zmiany / Zmiana miasta" oraz rozdana "Młodzieżowa Strategia Rozwoju Lublina". Wszystkie osoby, zaangażowane w projekt otrzymają certyfikaty Inkubatora "I AM CHAGE", na których szczegółowo będą określone wszystkie działania w jakich brali udział. Certyfikaty będą swoistym świadectwem zmiany jaką te młode osoby wniosły w życie społeczne Lublina.