ASYstenci dzielnicy

Celem projektu „ASYstenci dzielnicy” było wzmocnienie lokalnych domów kultury i jednoczesne ożywienie środowiska akademickiego. Do udziału w projekcie zaangażowaliśmy 5 dzielnicowych domów ośrodki kultury oraz wyspecjalizowaliśmy grupę studentek do stałej współpracy, polegającej na wzajemnej wymianie doświadczeń i wsparciu działań tych jednostek. Projekt trwał od 15 marca do 15 października 2013 roku, gdzie najważniejszy etap wdrażania i rozwoju systemu współpracy przypadał na okres czerwiec – październik 2013 roku.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.asydzielnicy.pl/

 

http://issuu.com/teatrikon/docs/asystenci_dzielnicy_2013_podsumowan/1?e=5024684/5962313